Udhëtime me autobus

Rezervim i ri

10 Korrik 2020
E Premte
Zvicer -ALB-Kosovë    
Zvicer Kosovë 20 vende të lira
17 Korrik 2020
E Premte
Zvicer -ALB-Kosovë    
Zvicer Kosovë 20 vende të lira
24 Korrik 2020
E Premte
Zvicer -ALB-Kosovë    
Zvicer Kosovë 20 vende të lira
31 Korrik 2020
E Premte
Zvicer -ALB-Kosovë    
Zvicer Kosovë 20 vende të lira
07 Gusht 2020
E Premte
Zvicer -ALB-Kosovë    
Zvicer Kosovë 20 vende të lira
14 Gusht 2020
E Premte
Zvicer -ALB-Kosovë    
Zvicer Kosovë 20 vende të lira
21 Gusht 2020
E Premte
Zvicer -ALB-Kosovë    
Zvicer Kosovë 20 vende të lira
28 Gusht 2020
E Premte
Zvicer -ALB-Kosovë    
Zvicer Kosovë 20 vende të lira
04 Shtator 2020
E Premte
Zvicer -ALB-Kosovë    
Zvicer Kosovë 20 vende të lira
11 Shtator 2020
E Premte
Zvicer -ALB-Kosovë    
Zvicer Kosovë 20 vende të lira

Gjithësej 12 linja aktive

Kërko

Linja

Nga data

Deri me datën